BESİN ÖĞESİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TASLAĞI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün "Belirli Gıda Bileşenleri,Beyanlar ve Yeni Gıdalar (GBBYG) Komisyonu" tarafından hazırlanan,"Besin Öğesi Kaynaklarının Güvenilirliğinin ve Bu Kaynaklardan Alınan Besin Öğelerinin Biyoyararlılığının Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Kılavuz" ile "Besin Öğesi Kaynağı Başvuru Dosyası Formatı" taslağının oluşturulduğu ve görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve ekte gönderilen yazıda belirtilen web sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr) duyurular bölümünde yer alan taslağa ait görüşlerinizin, görüş bildirme formuna işlenerek, ilgili Bakanlığa iletilmek üzere, en geç 19 Mart 2020 tarihine kadar Odamız 245 10 40 faksına yada nbozsoy@kayso.org.tr adresine mail olarak gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ek: Besin Öğesi Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı için tıklayınız..

 

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız