+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page »

TOBB - YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu, amacı, yapısı ve hedefleri aşağıdaki gibidir.

RESMİ GAZETE TARİH: 12.09.2005
SAYI: 25934

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar ve Yüksek Koordinasyon Kurulu

Yüksek Koordinasyon Kurulu

Madde 28 : Yüksek Koordinasyon Kurulu, Birlik Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek en çok on beş üyeden oluşur.

Yüksek Koordinasyon Kurulu, odalar, borsalar ve Birliğin eşgüdüm içinde çalışması amacına yönelik olarak rapor hazırlamak ve Birlik Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yüksek Koordinasyon Kurulunun Başkanı Birlik Başkanıdır. Kurul, Birlik Başkanının uygun gördüğü yer ve zamanda toplanır. Yüksek Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve işleyişi hakkında bu maddede yazılı haller dışında; bu Yönetmeliğin Genel Kurul esas komisyonlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümleri uygulanır.

1-2 Mayıs 2009 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda oluşan Yüksek Koordinasyon Kurulu aşağıdaki listedeki gibidir.TOBB - YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

ÜYELER TEMSİL EDİLEN ODA ODADAKİ GÖREVİ
CELAL SÖNMEZ BURSA TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
       
ABDULKADİR KONUKOĞLU GAZİANTEP SO YÖN.KUR.BAŞKANI
METİN KALKAVAN İSTANBUL DTO MECLİS BAŞKANI
HÜSAMETTİN KAVİ İSTANBUL SO YÖN.KUR.BAŞKANI
EKREM DEMİRTAŞ İZMİR TO MECLİS ÜYESİ
MEHMET HANİFİ ÖKSÜZ K.MARAŞ TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
M. CİHAT LOKMANOĞLU MERSİN TSO YÖN.KUR.ÜYESİ
DURSUN ALİ TEVER ÇERKEZKÖY TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
LÜTFÜ YÜCELİK ERZURUM TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
AHMET KAHRAMAN BOLU TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR İSTANBUL TO MECLİS BAŞKANI
AHMET AKGÜN ALTUĞ SAKARYA TSO MECLİS ÜYESİ
CELALETTİN ÖZEL YALOVA TSO YÖN.KUR.BAŞKANI
HALİL ŞAHİN İSKENDERUN TSO YÖN.KUR.BAŞKANI