+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page »

SANAYİ ODALARI KONSEYİ
 Oda ve Borsa Konseyleri

MADDE 63 - Genel Kurulda, ilgili delegelerce kendi aralarından dört yıl için ve her biri otuz üyeden oluşan ticaret ve sanayi odası konseyi, ticaret odası konseyi, sanayi odası konseyi, deniz ticaret odası konseyi ve borsa konseyi olmak üzere beş ayrı konsey seçilir. Ayrıca, her konsey için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ancak, konsey üye sayısı, Genel Kurulda temsil edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez.

Her konsey, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Konsey başkanları, kendi aralarından ilk bir yıl için Genel Kurul Başkanını seçerler. İzleyen yıllarda konsey başkanları en yaşlı olandan başlamak üzere sırasıyla Genel Kurul Başkanı olurlar. Diğer konsey başkanları da genel kurul başkan yardımcısı sıfatıyla Genel Kurul Divanını teşkil ederler.

Konseyler, yılda iki defadan az olmamak üzere, konsey başkanının teklifi ve Birlik Başkanının oluru üzerine Birlik merkezinde toplanır. Ayrıca, konseyler Birlik Başkanının talebi üzerine Genel Kurul Başkanının davetiyle öngörülen gündemi görüşmek üzere müşterek olarak toplanır.

Konseylerin başkan ve üyelerinin toplantılara katılma masrafları Birlik tarafından karşılanır.

Üst üste iki dönem konsey başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.


Oda ve Borsa Konseylerinin Görevleri

MADDE 64 - Oda ve borsa konseylerinin görevleri şunlardır:
a) Konsey başkan ve başkan yardımcılarını seçmek.
b) Oda ve borsalardan gelen konuları görüşüp teklif ve görüş şeklinde yönetim kuruluna sunmak.
c) İktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri kesimin ekonomik sorunları hakkında incelemeler yapmak.
d) Oda veya borsaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmek.
e) İlgili toplantılarda ve protokolde konseyi, başkan veya başkan yardımcısı ile temsil etmek.
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

SIRA NO ÜYELER TEMSİL EDİLEN ODA ODADAKİ GÖREVİ
01 M.NURETTİN ÖZDEBİR (BAŞKAN) ANKARA SO YÖN.KUR.BŞK.
02 HASAN TAHSİN TUĞRUL (BAŞKAN YARD.) KOCAELİ SO MECLİS BAŞKANI
03 ÜMİT ÖZGÜMÜŞ (BAŞKAN YARD.) ADANA SO YÖN.KUR.BŞK.
04 C.TANIL KÜÇÜK İSTANBUL SO YÖN.KUR.BŞK.
05 HAKKI KALKAVAN İSTANBULSO MECLİS ÜYESİ
06 NURİ TUNA İSTANBULSO YÖN.KUR.BŞK.YRD.
07 MAHMUT MAHİR KUŞCULU İSTANBUL SO MECLİS ÜYESİ
08 FİKRET TANRIVERDİ İSTANBULSO YÖN.KUR.BŞK.YRD.
09 ALİ ENGİN KEÇELİ İSTANBUL SO MECLİS ÜYESİ
10 AHMET BAYRAKTAR İSTANBUL SO MECLİS ÜYESİ
11 SALİH ESEN EGE BÖLGESİ SO MECLİS ÜYESİ
12 ERTAÇ KARAGÖZLÜ EGE BÖLGESİ SO MECLİS ÜYESİ
13 KAMİL PORSUK EGE BÖLGESİ SO YÖN.KUR.ÜYESİ
14 KAMİL PORSUK EGE BÖLGESİ SO MECLİS ÜYESİ
15 HÜSEYİN ARICI EGE BÖLGESİ SO MECLİS ÜYESİ
16 HALUK TEZCAN EGE BÖLGESİ SO YÖN.KUR.ÜYESİ
17 NEDİM KALPAKLIOĞLU EGE BÖLGESİ SO MECLİS ÜYESİ
18 ALİ TEOMAN AKIŞ ANKARASO MECLİS ÜYESİ
19 MEHMET DOĞANLAR ANKARASO YÖN.KUR.ÜYESİ
20 MUSTAFA BOZKURT ANKARASO MECLİS ÜYESİ
21 MEHMET ŞERİF KANIK KOCAELİSO YÖN.KUR.BŞK.
22 ABDULLAH NEJAT KOÇER GAZİANTEPSO YÖN.KUR.BŞK.
23 ABDULKADİR KONUKOĞLU GAZİANTEP SO MECLİS BAŞKANI
24 ADİL SANİ KONUKOĞLU GAZİANTEP SO MECLİS ÜYESİ
25 SAVAŞ MEHMET ÖZAYDEMİR ESKİŞEHİRSO YÖN.KUR.BŞK.
26 ERTUĞRUL TEZGÖREN ESKİŞEHİRSO YÖN.KUR.BŞK.YRD.
27 MÜJDAT KEÇEÇİ DENİZLİSO YÖN.KUR.BŞK.
28      
29 AHMET KULA BALIKESİRSO YÖN.KUR.BŞK.
30 ERCAN ÇERÇİOĞLU AYDINSO YÖN.KUR.BŞK.
31 AHMET ŞEKEROĞLU KONYA SO MECLİS BAŞKANI
32 AHMET ESKİYAPAN KOCAELİ SO MECLİS ÜYESİ