TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KURUMSAL » İştirakler » Teknopark

Teknopark

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Üniversitesi kampus alanında kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır.
Erciyes Teknopark A.Ş., bilimsel araştırmaların teknolojik ürünlere dönüştürülmesi ve beyin göçünün önlenmesi yoluyla ülkenin ekonomik ve bilimsel gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. Erciyes Teknopark A.Ş., ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara, uygun maliyetler çerçevesinde, dünya kalitesinde etkin teknopark hizmetleri sunmaktadır.

TEKNOPARK Nedir, Ne Sunar, Yararları Nelerdir?

AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak.

Yörenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve yerel sanayinin modernizasyonunu teşvik etmek.

Bölgeye yabancı sermaye çekmek.

Nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek.

Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel yakınlık yoluyla üniversite kampuslerine benzer, kompakt ve düzenli planlanmış yaşam yerleşkelerinin oluşmasına öncülük etmek.

Bulundukları çevre için modernizasyon ve gayrimenkul değerlendirici etki yaratmak.

Yarattıkları kaliteli istihdam sayesinde bulundukları çevrenin refah düzeyini arttırmak vb.

Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak.

AR-GE ve yazılıma dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretiminde artış sağlamak ve bu tarz ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak.

Yüksek teknoloji kökenli firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek.

Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticaretleştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak.

Firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak.

Akademik personel ve öğrenciler için iş ve danışmanlık fırsatları yaratmak.


Teknoparkların Doğuşu ve Gelişimi

1950'li yılların sonunda Stanford Üniversitesi mali zorluklardan dolayı özel sektörle yaptığı işbirliği ile bugünkü Silikon Vadisinin temelini attı. Soğuk savaş dönemi özellikle ABD'de ARGE projelerinde üniversitelerin rolünü arttırırken MIT Route 128 gibi pek çok yeni araştırma parkının kurulmasına neden oldu.1980'li yıllarda Avrupa'da hızla yayılan teknokentler özellikle AB'nin bölgesel planlama unsurlarından birisi olarak dikkati çekti. Yaşanan politik ve ekonomik değişimler pazara yönelik ARGE faaliyetlerini hızlandırdı. 1990'lı yıllarda girişimciliğe verilen önem kuluçka merkezleri gibi yeni açıları gündeme getirdi. 2000'li yıllarla birlikte teknolojik rekabetin bir unsuru oldu.

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.YÖNETİM KURULU LİSTESİ

YÖNETİM KURULU


Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:


YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 • Prof. Dr. Murat DOĞAN


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

 • Prof. Dr. Mahmut DOĞAN


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Hüseyin ALTINDİŞ
 • Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
 • Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
 • Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
 • Prof. Dr. İbrahim NARİN
 • Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
 • Tahir NURSAÇAN
 • Mahmut HİÇYILMAZ
 • ALİ OĞUZÖNDER

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Mahmut DOĞAN                              Başkan
Bilgin YAZLIK                                                     Üye
Sema ASLAN                                                     Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ                                      Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN                                Üye