+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere, Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir. Sözkonusu Karar’ın Geçici 8. Maddesi uyarınca İmalat Sanayine (US-97 Kodu: 15-37) yönelik düzenlenen bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde bölgemizde %20 (OSB yatırımları için %25) olarak uygulanan yatırıma katkı oranına 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları için;

  •   15 puan ilave edilmiş,
  •   Kurumlar/Gelir Vergisi indirimi %100 olarak tanımlanmış
  •   Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olarak belirlenmişti.
Yine aynı madde ile süresi devam eden tüm teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2019 tarihine kadar yapılan bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi hakkı getirilmişti.

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade hakkı 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Aynı Karar ile yatırıma katkı oranı ilave 15 puan uygulaması, %100’lük vergi indirimi ve diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak %100’lük oran uygulaması 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Yatırım Teşvik Uygulamaları hakkında güncel Bakanlık sunumları için tıklayınız.
Yatırım Teşvik Belgesi güncel Karar’ı için tıklayınız.
Yatırım Teşvik Belgesi güncel Tebliğ’i için tıklayınız.
Yatırım Teşvik Belgesi güncel elektronik belge E-TUYS Tebliği için tıklayınız.

07.01.2020


Tüm Duyurular