+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » ÖLÇÜ VE AYAR İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

ÖLÇÜ VE AYAR İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

Sayın Üyemiz,

Kayseri Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bilindiği üzere 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Dışımdaki Sıvılar İçin Ölçme, Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında; su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemlerinin yapılması için 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında TSE tarafından kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa yol açmadan uygulanmasını teminen belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların özellikle aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir:

• Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE'ye elektronik ortamda yapılması,
• Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla TSE'ye ödenmesi,
• İl Müdürlüğü’ne bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı,
• Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 01/01/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 01/01/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı şubat ayı sonuna kadar TSE'ye başvuru yapılması gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

06.01.2020


Tüm Duyurular