+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile yeni bir düzenleme yapılarak ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır.

Bahse konu tebliğde, ihracat bedelinin bozdurulma şartı kaldırılmış olup, döviz olarak bankalar aracılığı ile yurda getirilmiş olan ihracat bedeli TL’ye çevrilmeden tasarruf edilebilecektir. 

İhracat Bedelinin yurda getirildiğinin tevsiki için bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecek ve ihracat hesabının kapatılması bu belgeyle yapılacaktır.

Bahse konu tebliğin 7. maddesiyle, 2018-32/48 no.lu tebliğin 10. maddesi değişmiş olup, buna göre her bir gümrük beyannamesinin 30.000USD'ye kadarki tutarın yurda getirilme zorunluluğu kaldırılmıştır. 30.000 USD'nin altındaki tüm beyannameler ve 30.000USD'nın üzerinde olup da yurda getirilemeyen tutarı 30.000 USD’nin altında bulunan beyannameler de bankalarca terkin edilecektir.

31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Geçici Madde 1'e göre, 31.12.2019 öncesinde ihraç edilmiş ve açık olan ihracat hesapları için bu tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

02.01.2020


Tüm Duyurular