+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » BACA KONTROL VE DENETİM TEBLİĞİ TASLAĞI

BACA KONTROL VE DENETİM TEBLİĞİ TASLAĞI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri kapsamında; Baca Tasarım, Uygulama ve Denetimi Hakkında mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda Baca Tasarım, Uygulama ve Denetimi Hususlarını içeren “Baca Kontrol ve Denetim Tebliği Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 17.10.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

10.10.2019


Tüm Duyurular