+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » TEKSTİL SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ULUSAL YETERLİLİKLER

TEKSTİL SEKTÖRÜ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ULUSAL YETERLİLİKLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda alınan yazıda; Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanması konusunda Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasını yetkilendirmiştir.

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendika tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanan aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri, ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

Ulusal Meslek Standardı:
• Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 4-5)
Ulusal Yeterlilik:
• Baskı Operatörü (Seviye 3-4)
• Baskı Varyantçısı (Seviye 3)
• Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3)
• Şablon Operatörü (Seviye 3)

Standartların ve yeterliliklerin en doğru biçimde hazırlanması açısından revize ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerine http://www.tekstilisveren.org.tr link adresinden ulaşılabilmektedir.

Görüşlerinizi “Görüş ve Değerlendirme Formu”na her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak posta, faks(0 212 344 07 66/67) veya e-mail ile (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr) 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’na gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

09.09.2019


Tüm Duyurular