+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » İZİNSİZ (YETKİSİZ) TAŞIMACILIK

İZİNSİZ (YETKİSİZ) TAŞIMACILIK

Sayın Üyemiz,

İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Ülkemizde gerek şehir içlerinde gerekse şehirlerarasında karayoluyla yapılan ticari yolcu taşımacılığının şekil ve şartları yasalarca belirlenmiştir.

Şehir içlerinde; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ilgili Belediyeden izinsiz veya verilen izin/ruhsat kapsamı dışında şehir içi ticari yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç/işleten/sürücülere ve ayrıca işareti bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara uygulanacak yaptırımlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-2'nci maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Ticari yolcu taşıma faaliyetlerinin sorunsuz ve kamu otoritesi ile trafik güvenliğini sağlayacak nitelikte yapılabilmesi, mevzuata aykırı taşımacılığın engellenerek, yetkisiz ve izinsiz olarak yapılan taşımacılık sonucu ortaya çıkan ‘Haksız Rekabet’in önlenmesi yasalara uygun davranan ve sektörde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin yanında fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla trafik denetimleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında alınacak izin ve uygunluk belgeleri ile taşımacılık yapılması, standartlara uygun olmayan araçlarla taşımacılık yapılmaması, aksi halde izinsiz taşımacılık yapanlara gerekli kanuni yaptırımların uygulanacağı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ek: Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı için tıklayınız..

02.08.2019


Tüm Duyurular