+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 15.08.2018 tarih ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan düzenleme ile "yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri" ceza ve ihlallerden yasaklama hükümleri hariç olmak kaydıyla Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulduğundan, Kamu İdarelerinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden "Sanayi İşbirliği projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ve "Sanayi İşbirliği projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" 'a tabi olarak gerçekleştirilebilecektir.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14:00’de Odamız toplantı salonunda "Sanayi İşbirliği Projeleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecektir.
Söz konusu toplantıya firmanız ilgililerinin katılımının sağlanması ve katılımcılar için
https://bit.ly/32jYzSC adresindeki formun doldurulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

10.07.2019


Tüm Duyurular