+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı çevre Kanunu'nun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için belirlenen geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nı hazırladıkları ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 27.05.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere 245 10 40 faks numarasına veya nbozsoy@kayso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

13.05.2019


Tüm Duyurular