+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » 14.SANAYİ KONGRESİ

14.SANAYİ KONGRESİ

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan yazıda; 14. Sanayi Kongresi 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde "Yerli ama Evrensel, Bugün ama Gelecek" teması ile gerçekleşecektir.

Kongrede yerlilik konusu; dünyada korumacılık rüzgarı ve küresel rekabet gücünün geleceği, küresel rekabette yerli ve evrensel, markalaşma yolunda “yerli” kavramında kalite, nitelik ve katma değerin önemi, üretim ve tüketimde insan davranışları, toplumdaki yerli ve yabancı ürün algısı, ürün üretiminde olduğu gibi bilgi üretiminde de yerlilik, Türkiye’nin beşeri sermaye ve teknoloji üretme yetkinlikleri, yerlileşmede küresel etkileşimin önemi, küresel gücü olan yerlileşme, bölgesel marka olmaktan küresel marka olmaya gibi farklı boyutlarıyla psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alınması hedeflendiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,Ek: 14. Sanayi Kongresi Programı için tıklayınız..

15.04.2019


Tüm Duyurular