+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » HALI İHTİSAS UYGULAMASI

HALI İHTİSAS UYGULAMASI

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından muhtelif tarihlerde yayımlanan Gümrük İşlemleri Tebliğleri aracılığıyla yürütülen ihtisas gümrüğü uygulaması ile özellik arz eden bir kısım eşyanın ithalatının (serbest dolaşıma giriş işlemleri) sadece yetki verilen gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirildiği, böylece eşyaya göre gümrük idaresi bazında uzmanlaşma sağlanarak, eşyanın kıymet, tarife, menşe ve diğer standartlar yönünden etkin bir denetime tabi tutulmasının sağlandığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 93 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği gereğince, AB menşeli olmayan ve ilgili Tebliğ’de GTİP’leri belirtilen halı cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri için Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğü’nün yetkilendirildiği bilgisi verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak muhtelif tarihlerde bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Isparta Gümrük Müdürlüğünün halı ihtisası yetkisinin kaldırılması ve el halısı ithalatının diğer gümrüklerden de yapılabilmesi yönünde ilgili Bakanlığa talepte bulunulduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, Isparta Gümrük Müdürlüğünün yanısıra diğer gümrüklere de ihtisas yetkisinin tanınmasının, ithalatı özendireceği ve yerli üreticiler üzerinde olumsuz etkileri olacağı düşünülmekle birlikte, konuyla ilgili nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmelerinizin Ticaret Bakanlığı’na iletilmesini teminen 17 Ekim 2018 Çarşamba gününe kadar Odamızın 245 10 40 numaralı faksına veya tgoksen@kayso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu; 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

02.10.2018


Tüm Duyurular