+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesinin karara bağlandığı bildirilmiştir.

Ayrıca anılan toplantıda diğer bir Karar kapsamında ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet sitelerinin dış ticaret erbabının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi yönünde ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin tespiti hususunun değerlendirildiği bilgisi verilmiştir.

Bu itibarla, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında ilgili firmalar tarafından var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin Ticaret Bakanlığı’na iletilmesini teminen 09 Ekim 2018 Salı gününe kadar Odamızın 245 10 40 numaralı faksına veya tgoksen@kayso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

02.10.2018


Tüm Duyurular