+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRACATTA ÜRÜN GRUBU BELİRLENMESİ

KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRACATTA ÜRÜN GRUBU BELİRLENMESİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) yetkililerinin Körfez ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engel yaşanan ürün/ürün gruplarını belirlemek ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen kalite kontrol çalışmalarını incelemek üzere 03 Temmuz 2018 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

Yazıda, ziyaret kapsamında Ülkemiz ile Körfez Ülkeleri arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik standardizasyon ve teknik düzenlemeler açısından atılabilecek adımların ele alındığı bir toplantının da düzenlendiği açıklanmıştır. Anılan toplantıda, GSO yetkilileri tarafından beş yıllık bir stratejik planın oluşturulduğu, bahse konu plan çerçevesinde Ülkemiz ile Körfez Ülkelerinin ticaretinde önem teşkil eden bir ya da iki ürün/ürün grubu kapsamında yer alan GSO standartlarının önümüzdeki bir yıl içinde uyumlaştırılmasının hedeflendiği, sonraki dönemlerde de aynı çalışmanın devamlı olmasının amaçlandığı vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, Ülkemiz ile GSO Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) arasındaki ticarette sıkıntı yaşanan ürün/ürün gruplarının tespit edilerek, karşılıklı standartlar ve mevzuatların incelenmesi ile ilgili GSO standartlarının TSE standartları esas alınarak uyumlaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmiştir.

Söz konusu yazıda, GSO Ülkelerine ihracatımızda önem arz eden ve teknik mevzular, standartlar ile uygunluk değerlendirmesi işlemleri boyutuyla ihracatta sorun yaşanan ürün/ürün gruplarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan ülkelerle ihracatımızda önem teşkil eden ürün/ürün grupları ile ihracatta karşılaşılan sorunların tespit edilerek konuya ilişkin değerlendirmelerinizin 10 Eylül 2018 tarihine kadar kubilay.sismsek@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

06.09.2018


Tüm Duyurular