TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » KOSGEB 2018 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

KOSGEB 2018 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Kayseri Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin, yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla KOSGEB tarafından “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” yürürlüğe alınmıştır. Söz konusu program,

  • İşletme başına kredi faiz desteği üst limiti 300.000 (üçyüzbin) TL (Yaklaşık 1.120.000-TL kredi tutarına karşılık gelmektedir. Kredi tutarı, faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilecektir.)
  • Sıfır (O) faizli,
  • İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı 3'er (üçer) aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB resmi web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden ulaşacakları e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak yazılım sistemine giriş yapmaları ve kredi faiz desteği kapsamında yapacakları makine teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Program kapsamında. aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

Bahse konu programda; imalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

  • 04.06.2018-01.08.2018 İşletme başvuruları
  • 02.08.2018-13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
  • 14.08.2018-24.08.2018 işletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları
  • 25.08.2018-03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı


Yazılım sistemi belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için sektör, ölçek ve karlılık kriterlerinden oluşacak puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000 TL'lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra yazılım sistemi her bir işletme için bir başvuru kodu üretecektir. İşletme. KOSGEB Müdürlüğü'nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

İşletme başına üst limiti 300.000 (üçyüzbin) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş. 'nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Kredi kullandırımı banka tarafından yapılacak olup, kredi tutarı makine teçhizatın alınacağı tedarikçinin hesabına aktarılacaktır. Makine teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü banka tarafından yapılacaktır.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacakları hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

13.06.2018


Tüm Duyurular