TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » TEHLİKELİ ATIKLAR- PETDER

TEHLİKELİ ATIKLAR- PETDER

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; PETDER (Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi)'nin atık motor yağlarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek yetkilendirilmiş kuruluş oldukları, ilimizde yürüttükleri faaliyetleri esnasında Bakanlığın Atık Yönetimi Uygulamasına-Çevre Bilgi Sistemine kaydı bulunmayan işletmeler ile karşılaştıkları belirtilmektedir.

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinin “Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri” başlıklı 9 Maddesi hükümleri gereğince işletmeden kaynaklanan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunulması ve onay alınması(üretim sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için), oluşan atıkların çevre izni/lisansı almış tesislere gönderilmesi ve ilgili atıkların Bakanlığımız atık beyan sistemine (TABS) her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar beyan edilmesi, atıkların gönderimi için Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Mobil Tehlikeli Atık Takip Sitemi(MOTAT) kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 13. Maddesinde “Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanmaz. Motor yağı üreticileri, ülkenin her yanından atık motor yağlarını toplayacak şekilde sistem kurmak ve bu sistemi etkin olarak çalıştırmakla yükümlüdür.” İfadesi gereği işletmelerde oluşan, 1302”Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları” atık kodu altında bulunan atık motor yağları yetkilendirilmiş kuruluş olan PETDER'e teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda işletmelerden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Bakanlığın Tehlikeli Atık Beyan Sistemine (TABS) 31 Mart 2018 tarihine kadar beyan etmeleri gerektiği; Çevre Bilgi Sitemine kaydı henüz yapılmamış işletmelerin ise İl Müdürlüğünün İnternet sitesinde yer alan (http://webdosya.csb.gov.tr/db/kayseri/icerikbelge/icerikbelge43836.pdf) bilgi notu doğrultusunda kayıt oluşturmak üzere İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

12.03.2018


Tüm Duyurular