TOBB TSE KAL-DER
0 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ STAJ KONTENJANLARI HAKKINDA

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ STAJ KONTENJANLARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri 2018-2019 Güz ve Bahar yarıyıl dönemlerinde işletmelerde 4 ay boyunca 01 Temmuz 2017 tarih ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19. maddesi hükmü çerçevesinde stajyer öğrenci olarak çalışacaklardır.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yer alan bölümleri gösteren aşağıdaki tablo üzerinde talep edeceğiniz öğrenci sayısını ilgili bölümlerin karşısında yer alan kutu içerisine yazarak 01.12.2017 tarihine kadar Odamıza (e-posta: info@kayso.org.tr; , neroglu@kayso.org.tr , faks:245 10 40) bildirmeniz hususunu, 

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ  
Kontenjan
(2018-2019 Güz Yarıyılı Dönemi - 4 Ay) 
Kontenjan(2018-2019 Bahar Yarıyılı Dönemi – 4 Ay)
Bilgisayar Mühendisliği    

Biyomedikal Mühendisliği  
   
Çevre Mühendisliği    

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   

Endüstri Mühendisliği
   
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği    
Enerji Sistemleri Mühendisliği    

Gıda Mühendisliği
   

Harita Mühendisliği
   

İnşaat Mühendisliği
   

Makine Mühendisliği
   

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
   
Mekatronik Mühendisliği    

Tekstil Mühendisliği
   
 


MADDE 19 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 74 – Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine kadar Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir.
Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğretim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanır. Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle öğrencilerin hesabına ödenir.
Öğrencilerin uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre karşılanır.
Eğitimin planlanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, takibi, kaynağın aktarımı, bütçeleştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar ile uygulamalı eğitime ilişkin diğer hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu madde kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi için 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

08.11.2017


Tüm Duyurular