+90 352 245 10 50 - info@kayso.org.tr
Kayseri Chamber Of Industry
You are here : Main Page » Duyurular » TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ULUSAL STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; 22 Şubat 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği bildirilmiş olup; hâlihazırda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı iletilmiştir.

Söz konusu Anlaşma’nın, uluslararası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, tek pencere sisteminin geliştirilmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün (YYS) yaygın hale getirilmesi, gümrük prosedürlerinin uluslararası standardizasyonu vb. alanlarda yapılması planlanan faaliyetleri içerdiği belirtilmiştir.

Anlaşma'nın ilgili maddesi uyarınca ulusal düzeyde kurulması gereken "Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi" ülkemizde 3 Aralık 2016 tarih ve 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu" adı altında kurulmuş olup ilk toplantısını 24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiği bilgisi verilmiştir.

Anılan toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üyesi olduğu Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerinde başarılı olabilmesi amacıyla Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanarak çalışmalarını bu doğrultuda yürütmesi yönünde görüş beyan edildiği; söz konusu Belgelerin hazırlıkları ile ilgili sürecin Kurul bünyesinde faaliyet gösterecek olan, Teknik Komite tarafından yürütülmesi de karara bağlandığı açıklanmıştır.

Bahsi geçen Teknik Komite'nin ilk toplantısı 19 Nisan 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilerek ilgili strateji belgesi ve eylem planı hazırlıklarına ivedilikle başlanıp söz konusu dokümanların Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Toplantısına kadar tamamlanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Teknik Komite'de bahsi geçen strateji belgesi ve eylem planında ticaretin kolaylaştırılması alanındaki mevcut durumunun analizinin yapılması ve yapılan analiz temelinde özel sektörün önceliklerinin dikkate alınıp ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaları içeren "Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi Taslağı"nın hazırlanması yönünde görüş birliğine varıldığı iletilmiştir. Bu belgenin tamamlanmasını müteakip Kurul üyesi kurum ve kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla yürütecekleri faaliyetleri belirli bir sıra ve takvim içinde tanımlayan "Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Eylem Planı" taslağının oluşturulması yönünde karar alındığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, anılan dokümanların hazırlıkları aşamasında dış ticaret işlemlerinin (ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, sınır geçişleri, özellikli taşımalar, taşımacılıkta kullanılan transit sistemleri (TIR, ortak transit, ulusal transit vb. rejimler)vb.) uygulamasına yönelik siz değerli üyelerimizin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin ekte sunulan tabloyu doldurmak suretiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 18 Mayıs 2017 tarihine kadar Odamıza (tgoksen@kayso.org.tr e-posta adresine) gönderilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

Ek: Sorun Tablosu için lütfen tıklayınız...

28.04.2017


Tüm Duyurular